Project Planning Manager

Apply now »

Date: 24-Jul-2022

Location: Vasteras, Sweden

Company: Alstom

Req ID:[[163203]] 

Leading societies to a low carbon future, Alstom develops and markets mobility solutions that provide the sustainable foundations for the future of transportation. Our product portfolio ranges from high-speed trains, metros, monorail, and trams to integrated systems, customised services, infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Joining us means joining a caring, responsible, and innovative company where more than 70,000 people lead the way to greener and smarter mobility, worldwide

Alstom är ett projektdrivet företag i internationell miljö varför en god och solid projektplanering är en grundläggande förutsättning för att Alstom ska lyckas med genomförandet av våra projekt, framförallt avseende våra många komplexa projekt. Projektplaneringen är nödvändig för att alla projektmedlemmar få en enhetlig och gemensam syn och målbild för vad som krävs för att leverera projektet till våra kunder i enlighet med avtal, tidplan samt till rätt kostnad. Som vår projektplanerare kommer du arbeta som mycket nära stöd till våra projektledare och vara drivande avseende projektets planeringsarbete och dess metodik, framtagande av projekt- och planeringsstrukturer men även framtagande av mätetal samt analyser av av desamma.

 

Du kommer att tillhöra Services-organisationen inom Alstom Nordics and Russia och du kommer att rapportera till chef för Project Management Office (PMO) inom Alstoms serviceverksamhet.

 

Möjlig placering: Västerås

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter och anvarsområden

Du kommer att arbeta inom Alstoms Service-division med ansvarsområde Norden och Ryssland. Inom Services kommer du arbeta med eftermarknad vilket innebär anbud och projekt för till exempel underhåll av järnvägsfordon och komponenter och moderniseringar och tekniska upprustningar av järnvägsfordon. Projektplanerarens huvudsakliga arbetsuppgift är att med utomordentlig samarbetsförmåga och lyhördhet, i nära samarbete med samtliga projektdeltagare/enheter, ta fram och följa upp samt sammanhålla tidplanen för både anbudsprojekt och leveransorderprojekt. Planeringen kommer innehålla både aktiviteter, leveranser inkl. beroenden mellan funktioner både avseende teknik och dokumentation.

 

Du kommer också att arbeta med att utveckla, implementera och utvärdera befintliga såsom nya PMO-processer inom Alstom.

Alstom is the leading company in the mobility sector, solving the most interesting challenges for tomorrow’s mobility. That’s why we value inquisitive and innovative people who are passionate about working together to reinvent mobility, making it smarter and more sustainable. Day after day, we are building an agile, inclusive and responsible culture, where a diverse group of people are offered opportunities to learn, grow and advance in their careers, with options across functions and geographic locations. Are you ready to join a truly international community of great people on a challenging journey with a tangible impact and purpose?  

 

Equal opportunity statement:
Alstom is an equal opportunity employer committed to creating an inclusive working environment where all our employees are encouraged to reach their full potential, and individual differences are valued and respected.  All qualified applicants are considered for employment without regard to race, colour, religion, gender, sexual orientation, gender identity, age, national origin, disability status, or any other characteristic protected by local law. 

 


Job Segment: Project Manager, Manager, Technology, Management