Electrician

Apply now »

Date: 02-Jan-2023

Location: Oslo, NO

Company: Alstom

Req ID:366731 

Ønsker du å jobbe for en verdensleder innen jernbanesektoren?

 

Alstom er et omsorgsfullt, ansvarlig og innovativt selskap der mer enn 70 000 mennesker leder vei til grønnere og smartere mobilitet over hele verden. Vår produktportefølje spenner fra høyhastighetstog, t-bane, monorail og trikker til integrerte systemer, tilpassede tjenester, infrastruktur, signalering og digitale mobilitetsløsninger.

 

Alstom er leverandør av ombordutstyr til den pågående fornying av signalanleggene på jernbanen, hvor en togflåte på omlag 380 tog skal oppgraderes. Det nye digitale signalsystemet – ERTMS skal installeres på ulikt jernbanemateriell (persontog, lokomotiver, gule arbeidsmaskiner) for å sikre de reisende en mer stabil, punktlig og sikker jernbane.

 

Ansvarsområde:

 • Utføre elektrisk og mekanisk service-arbeid og intallasjoner på tog og tog-komponenter
 • Utføre arbeid i henhold til spesifikasjoner og prosedyrer

 

Rapportering:

 • Daglig og ukentlig rapportering på alle pågående aktiviteter inklusive:
 • Fylle ut obligatoriske rapporter og dokumenter
 • Rapportering av timer og kostnader
 • Avviksrapportering

 

Kvalitet og kundetilfredshet:

 • Daglig arbeide for å øke kundetilfredshet.
 • Være positiv og vise loyalitet til Alstom’s visjoner og bedriftskultur.
 • Bidra til å holde og forbedre selskapets moral.
 • Fagbrev som togelektriker eller elektriker gr.L eller annen relevant utdanning/jobb erfaring. Lang jobberfaring med relevante produkter kan kompensere for kravet til fagbrev.
 • Produktkunnskap om rullende materiell (tog, trikker, lokomotiv eller t-bane)
 • Erfaring med elektriske skjemaer, tegninger og/eller hydrauliske systemer.
 • Erfaring med bruk av Microsoft programmer.
 • Kjørekort klasse B
 • Norsk eller skandinavisk språk
 • Evne til å ta uavhengige beslutninger og være selvgående for å løse viktige dag til dag oppgaver.

Alstom er ledende innen mobilitetssektoren, og løser de mest interessante utfordringene for morgendagens mobilitet. Derfor verdsetter vi nysgjerrige og innovative mennesker som brenner for å jobbe sammen for å gjenoppfinne mobilitet, gjøre den smartere og mer bærekraftig. Dag etter dag bygger vi en smidig, inkluderende og ansvarlig kultur, der en mangfoldig gruppe mennesker tilbys muligheter til å lære, vokse og utvikle seg i karrieren, med alternativer på tvers av funksjoner og geografiske lokasjoner.

 

Er du klar til å bli med i et virkelig internasjonalt fellesskap av flotte mennesker på en utfordrende reise med en konkret innvirkning og hensikt?


Alstom er en arbeidsgiver med like muligheter som er forpliktet til å skape et inkluderende arbeidsmiljø der alle våre ansatte oppmuntres til å nå sitt fulle potensial, og individuelle forskjeller verdsettes og respekteres. Alle kvalifiserte søkere vurderes for ansettelse uten hensyn til rase, hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, nasjonal opprinnelse, funksjonshemmingsstatus eller andre kjennetegn som er beskyttet av lokale lover.

 


Job Segment: Programmer, Technology