Troubleshooter

Apply now »

Date: 29-Dec-2020

Location: Helsingborg, Sweden

Company: Alstom

 

Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem bidrar till stora samordningsvinster genom att kunden får en enda leverantör med kontroll över alla delar i kedjan. Alstom är en global koncern med 38 900 anställda i över 60 länder. I Norden arbetar ca 500 personer med kontor och depåer i bland annat Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Motala, Göteborg och Helsingborg. Alstom erbjuder allt inom spårtrafik – från själva tågen till underhåll, räls, tåg, signalsystem och annan infrastruktur med leverans till kund av flera tjänster och produkter.

 

 

Vi söker Felsökare/Troubleshooter till Alstoms Depå i Raus

Job ID: 97962

 

Arbetet består i huvudsak av att felsöka och reparera fel på fordon (troubleshoot), men det ingår också att analysera återkommande fel, finna grundorsaker samt föreslå korrektiva och eliminerande åtgärder till problemen.

Se till att tillgängligheten av fordon för trafik bibehålls och se till att enskilda fel inte återkommer. Detta innebär att även utföra nödvändigt underhåll, garanti åtgärder samt modifieringar på fordon.. Att i detta arbete följa de instruktioner som ges i både Traindoc och andra styrande system.Dina ansvarsområden kommer innebära:

 • Arbeta med operativ-på-plats felsökning (troubleshooting) av tågen
 • Att utföra nödvändigt underhåll, garantiåtgärder samt modifieringar på fordon.
 • Att utföra arbetet enligt de instruktioner som ges i befintliga system.
 • Registrera information i RailSYS alternativt på service order gällande t.ex. åtgärdstext, arbetstid, åtgånget material etc. vid tillfälle.
 • Driva och utveckla operativ tillgänglighet med hjälp av felanalys-verktyget Health Hub som beslutsstöd
 • Stötta underhållsplansägare med utveckling av UH-plan genom drifts och tillförlitlighetsanalyser
 • Vara behjälplig vid t ex godsmottagning, reparationer, etc. efter personlig utbildningsstatus.
 • Utveckla och vidmakthålla en gedigen och professionell arbetsrelation med kunden, entreprenörer och leverantörer med syftet att säkerställa efterlevnad av kontraktet, kundnöjdhet samt lönsamhet.
 • Säkerställa efterlevnad enligt kraven i policyn för miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet
 • Arbeta för ett införande och därefter vidmakthålla ISO 9001  och ISO 14001.
 • Arbeta enligt Alstom Railway Safety Policy (Alstom Järnvägssäkerhetspolicy)
 • Förutse problem och möjliga lösningar på ett tidigt stadium.
 • Arbeta enligt gruppvärdena agilit, inkluderande och ansvarsfull (Agile, Inclusive & Responsible) för att säkerställa att målen säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet alltid prioriteras

 

Din Profil

 • Utbildning Servicetekniker
 • Generell Teknik-kunskap inom elektricitet & mekanik
 • Kunskap inom tågteknik (tex traktion, broms, HVAC, hjälpkraft, tågdator, passagerarinformation, etc ) är en fördel
 • God kännedom om järnvägslagstiftningen
 • IT-vana
 • Språk: Flytande svenska och engelska, Tyska och Franska är önskvärt men ej ett krav
 • Beslutsam, ihärdig: sätter upp prioriteringar och reagerar omedelbart när problem dyker upp
 • God förmåga till att planera sitt arbete i samråd med övriga intressenter
 • Flexibel

 

 

Alstom erbjuder

Att jobba för Alstom betyder att du blir en del av ett internationellt team med hög kompetens och att du kommer att få jobba med ett av de mest eftertraktade projekten inom järnvägssektorn i Sverige. Vår arbetsmiljö är dynamisk och positiv och vår svenska organisation växer snabbt. Vi erbjuder en innovationsdriven kultur med bra internationella karriärmöjligheter. Du kommer att få marknadsmässiga villkor, pension och försäkringar.

 

En agil, inkluderande och ansvarsfull kultur är grunden för vårt företag där alla erbjuds möjlighet att växa, lära och bygga en karriär. Vi tror på att uppmuntra våra anställda att nå sin fulla potential alltmedan vi värderar och respekterar dem som individer.

 

 

Har du den erfarenhet vi letar efter och vill du bidra till att utveckla en redan spännande arbetsplats? Ansök gärna så snart som möjligt och intervjuer sker löpande.

 

 

För mer information kontakta:

ALSTOM Sweden AB: 08-723 65 80

Marcus Gallo, Sitechef Raus

Cihan Uskuplu, Produktionschef Raus

 

Fackliga representanter:

Dennis Jörgensen, Seko

Jeffrey Pritchard, Seko

 

#LI-MT1L


Job Segment: Technical Support, HVAC, Technology, Operations